یکشنبه 24 شهريور 1398  /  2019 15 Sep   
ساعت :  16:59 GMT  /  تهران -  21:29
اداره کل منابع انسانی
عضویت در پورتال ویژه مدیران و کارشناسان اداری
مشخصات فردی
* نام و نام خانوادگی :
* نام پدر :
* کد ملی :
* جنسیت :
* سمت :
* تلفن همراه :
* نام کاربری :
* رمز عبور :
* نام واحد :
* پست الکترونیک :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :